T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyonumuz,Vizyonumuz, Temel İlke ve Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 22/01/2020


               ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ

Misyonumuz, vizyonumuz, temel ilke ve değerlerimiz, kurumsal amaç ve hedeflerimiz


Misyonumuz

Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle bilimsel temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli vegüler yüzlü sağlık hizmeti vermek.

  Vizyonumuz

İlçe ve bölgemizde güven temelli referans gösterilen II. basamak hizmet hastanesi olmaktır

    Temel İlke ve Değerlerimiz

“etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı” dır.

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç 1

İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite

Stratejik Amaç 2

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

Stratejik Amaç 3

Mali sürdürülebilirliği sağlamak

                             

Stratejik Amaç

Hedef

Performans Göstergeleri

Hedef

2019

STRATEJİK AMAÇ 1

Hedef 1.1

SAS Yönetim ve Organizasyon Bazlı (Kurumsal Hizmetler SKS) İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı %

>90

Planlanan Öz Değerlendirmenin Tüm Birimlerde Gerçekleşme Oranı%

100

İyi yönetim-

İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak

Planlanan Bina Turları Gerçekleşme Oranı %

>80

Yıllık Toplantı Planı Gerçekleşme Oranı %

>80

kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı- kapasite

Dokümantasyon Tamamlanma Oranı %

>95

Unvan ve bölüm bazlı planlı çalışma oranı %

>90

Kurumsal Web Sayfası Ulaşım Sayısı

>20000

Kurumsal İntranet Ulaşım Sayısı

>20000

Kurumsal Facebook Üye Sayısı

>1800

Belirlenen Risklerin Gerçekleşme Oranı %

SHS PDC Oranı %

>85

Kişi başı verilen eğitim saati

>17,5

Yıllık Hizmet içi Eğitimlere Katılma Oranı %

>85

Hedef1.2

Engelli Erişilebilirlik Yüzdesi %

>90

Planlanan yeni birim açma oranı%

>80

Hastaneninfiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak

Planlanan Tadilat- İyileştirme oranı %

>80

Planlanan Dijitalize olma oranı %

>40

Aktif Olan BiyomedikalEnvanter Oranı

>95

YOTA gerçekleşme Oranı %

>50

Tıbbi Atık miktarı (kg)

… kg

Ruhsat Uyum Oranı

>80

STRATEJİK AMAÇ 2

Hedef2.1

Hastane Enfeksiyonu Oranı %

Düşen Hasta Oranı %

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

Cerrahi Hata Sayısı

İlaç Uygulama Hata Sayısı

Transfüzyon Hata Sayısı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı%

Hasta hakları birimi yerinde çözüm Oranı%

Hasta memnuniyet oranı%

>90

Hedef2.2

Klinisyen başına poliklinik Muayene Sayısı

Acil Servis Hekim Başına Muayene Sayısı 24 saat

Çalışan güvenliği ve memnuniyetseviyesini yükseltmek

Acil Servis hemşire sayısı

>30

Klinik başına hemşire sayısı

5

Palyatif Bakım Hemşire Sayısı

24

Y bakım I II hemşire sayısı

10

Ek ödeme dağıtım oranı %

>38

Çalışan memnuniyet oranı %

>75

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olay sayısı Aylık ortalama (Beyaz Kod)

İş kazaları Sayısı (Kesici/Delici Alet Yaralanmaları, Bulaş, diğer)

Çalışanlara yönelik Sağlık TaramalarınınTamamlanma Oranı

>75

Kreş açılması, Kreş Hizmet Alımı

-

Yıllık Sosyal aktivite/faaliyet sayısı

5

Hedef 2.3

Yatak doluluk oranı(Klinikler) %

> 75

Yatan Hasta vaka karması

Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak

Yatan hasta memnuniyet oranı

> 95

Yatak doluluk oranı(Yoğun Bakım) %

>75

Yoğun Bakım mortalite Oranı

Yatak doluluk oranı(Palyatif Bakım) %

> 75

Ortalama Kalış Gün Sayısı

-

ABC grubu ameliyat Oranı %

>25

ABC grubu Günlük Ortalama Ameliyat Sayısı

>20

Acil sevk oranı %

Acil Servis Müracaat Oranı

Acil servis hasta memnuniyet oranı

>85

Günlük Açılan Ortalama Poliklinik Sayısı

>45

Hastaların ortalama muayene bekleme süresi

Ayaktan hasta memnuniyet oranı

>90

Laboratuvar Sonuç Verme Süresi/Hormon

Laboratuvar Sonuç Verme Süresi/Biyopsi

MR Randevu+ Raporlamasüresi

Klinik Kalite (takip edilen) gösterge başarı oranı

>85

SAS, SKS ve VerimşilikYD Sağlık Hizmetleri Bazlı İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı %

>90

Hedef 2.4

Engelli Erişilebilirlik Yüzdesi %

>90

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık

Aylık hasta ziyaret sayısı

>200

hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

TRSM hizmeti alan aktif hasta sayısı

>250

STRATEJİK AMAÇ 3

Hedef 3.1

Gelir Gerçekleştirme Oranı %

> 100

Gider GerçekleştirmeOranı %

> 100

Mali sürdürülebilirliği sağlamak

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Gelirlerin giderleri karşılama oranı %

110

Borçluluk süresi (gün)

Mevcut stok tutarı / Aylık ortalama tüketim tutarı (gün)

Enerj i Tasarruf Oranı %

5

SAS, SKS ve VerimşilikYD İdari-Mali Bazlı İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı %

>90