T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yataklı Servis

Güncelleme Tarihi: 11/06/2019

ORŞİOPEKSİ AMELİYATI HASTA RIZA BELGESİ.doc
TUR-M AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
TANISAL VE CERRAHİ ARTROSKOPİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
PRE-OP KONTROL VE TARAF İŞARETLEME FORMU.docx
HB.TL.09 Post Operatif Hasta Bakım Talimatı.docx
SIVI İZLEM VE TAKİP FORMU.docx
HB.YD.02 CERRAHİ OPERASYON ÖNCESİ VE SONRASI HASTA BAKIM ALGORİTMASI.docx
Malzeme Teslim Tutanağı Formu Kasım.docx
HEMŞİRE GÖZLEM FORMU.docx (2).docx
HD.RB.241İNTRAVENÖS İLAÇ UYGULAMA FORMU.docx
HASTA HASTA YAKINI EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FORMU YENİ.docx
HASTA TANITIM ETİKETİ.xlsx
HASTA KISITLAMA FORMU YENİ.docx
ŞALAZYON AMELİYATI HASTA RIZA BELGESİ.doc
YUMUŞAK DOKUDAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
YATAN HASTA PROSEDÜRÜ YENİ.doc
YATAN HASTA EĞİTİMLERİ PROSEDÜRLERİ YENİ.doc
YATAKLI SERVİS İŞ AKIŞ ŞEMASI YENİ.doc
YATAKLI SERVİS ÇALIŞMA TALİMATI.doc
VARİKOSELEKTOMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.doc
ÜRETERORENOSKOPİ İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
Şalazyon ameliyatı hasta rıza belgesi.doc
TOTAL PROTEZ(ARTROPLASTİ) AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ (GONARTROZ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
TIRNAK BATMASI- TIRNAK YATAĞININ ÇIKARTILMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
TETİK PARMAK (STENOZAN TENOSİNOVİT) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ RIZA BELGESİ.doc
ŞEKER HASTALIĞI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ YENİ.doc
HASTA TANILAMA FORMU.xls
SÜNNET İŞLEMİ AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc

SÖZEL ORDER ALMA TALİMATI YENİ.doc
SİSTOSKOPİ-ÜRETRAL DARLIĞIN GİDERİLMESİ OPERASYONU AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
SEPTOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
PİLONİDAL SİNÜS (KIL DÖNMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
KOLONOSKOPİ AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
OMURGA PERKÜTAN ENJEKSİYON UYGULAMALARI VE EPİDUROSKOPİ AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
NUTRİSYON DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA TALİMATI.doc
MİDÜRETAL SLİNGER RIZA BELGESİ.doc
MESANE TAŞI KIRILMASI RIZA BELGESİ.doc
MENİSKÜS AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
KOLONOSKOPİ HAZIRLIK FORMU.doc
İLAÇ ETİKETİ.xlsx
KOLESİSTEKTOMİ (SAFRA KESESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
KLİNİK SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI.doc
KASIK FITIĞI AMELİYATLARI RIZA BELGESİ.doc
KAS İÇİ(İNTRAMÜSKÜLER)VE DAMAR İÇİ(İNTRAVENÖZ)ENJEKSİYON RIZA BELGESİ.doc
KAS İÇİ (İNTRAMÜSKÜLER) VE DAMAR İÇİ (İNTRAVENÖZ) ENJEKSİYON RIZA BELGESİ.doc
KARPAL TÜNEL SENDROMU AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
KAN VE VÜCUT SIVILARININ SIÇRAMASINA MARUZ KALAN ÇALIŞAN BİLDİRİM FORMU.doc
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON PROSEDÜRÜ YENİ.doc
KAN VE KAN TRANSFÜZYONU İZLEM FORMU ESKİ.doc
KAN TRANSFÜZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.doc
KAN ŞEKERİ TAKİP FORMU YENİ.doc
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ TRANSFÜZYONU AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
İTAKİ DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME FORMU YENİ.doc
İNTRAVEZİKAL(MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN İMMÜNOTERAPİSİ RIZA BELGESİ.doc
İNTRAVEZİKAL KEMOTERAPÖTİK AJAN UYGULAMASI RIZA BELGESİ.doc
İNTİHAR GİRİŞİMLERİ KAYIT FORMU.doc
İNTERNAL ÜRETEROTOMİ RIZA BELGESİ.doc
HİPOSPADİAS AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc

HİDROSELEKTOMİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
HEMŞİRE GÖZLEM FORMU YENİ 4.doc
HD.TL.10 Hastaya Ait Eşyaların Korunması Talimatı.doc
HASTANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İLAÇLARIN KULLANIMTALİMATI YENİ.doc
HASTALARIN GÜVENLİ TRANSFERİNE YÖNELİK PROSEDÜR YENİ.doc
HASTALARDAN GELEN İLAÇLARIN SAKLANMASI VE MUHAFAZASI TALİMATI YENİ.doc
Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu 1.doc
HASTA TEDAVİ RED FORMU.doc
HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA TALİMATI.doc
HASTA KISITLAMA TALİMATI YENİ.doc
HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASINA İLŞKİN PROSEDÜR YENİ.doc
HASTA İZİN KAĞIDI.doc
HASTA İZİN FORMU YENİ.doc
HASTA EĞİTİM FORMU ESKİ.doc
HASTA DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.doc
HASTA BAŞI TEST CİHAZI KULLANIM TALİMATI YENİ.doc
HALLUKS VALGUS AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
HALLUKS RİJİDUS AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
GÖZ HASTALIKLARI TIBBİ VE CERRAHİ MÜDAHALELER İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
GÖBEK ÇEVRESİ FITIK AMELİYATLARI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.doc
GANGLİON KİST EKSİZYON AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
FEMUR KIRIĞI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
ENDOSKOPİ AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
EKSTREMİTE KIRIKLARI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
CERRAHİ UYGULAMA YAPILACAK HASTALARIN HAZIRLIK SÜRECİ PROSEDÜRÜ.doc
BASİT ORŞİEKTOMİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ 2017.doc
BADEMCİK VE-VEYA GENİZ ETİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
APSE DRENAJI İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
APPENDEKTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.doc
ANÜS (MAKAT)AMELİYATLARI HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.doc

AMELİYAT OLACAK HASTA LİSTESİ YENİ.doc
AĞRI DEĞERLENDİRME TALİMATI.doc
ADENOİDEKTOMİ (GENİZ ETİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.doc
AÇIK PROSTATEKTOMİ İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
MALZEME ETİKETİ.xlsx
HASTANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İLAÇLAR KAYIT FORMU YENİ.xls
HB.FR.44-PALYATİF GÖZLEM FORMU YENİ.xlsx
SARF MALZEME STOK SEVİYE FORMU YENİ - Kopya.xls
HASTA VE YAKINLARI ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU.xls
NÖBET DEĞİŞİM FORMU 2016.xls
İLAÇ STOK SEVİYE FORMU YENİ.xls
İLAÇ STOK SEVİYE FORMU YENİ - Kopya.xls
HEMŞİRELİK SÜRECİ HASTA TANILAMA FORMU.xls
HEMŞİRE BAKIMPLANI yeni.xls
HEMŞİRE BAKIMPLANI 2016.xls
DOSYA TESLİM KONTROL FORMU YENİ.xls
KEPÇE KULAK AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
KLİNİK HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI.doc
HEMŞİRELİK SÜRECİ AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK VE AMELİYAT S0NRASI TAKİP FORMU.docx
TOPLANTI TUTANAĞI FORMU.xls palyatif.xls
SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
GÖSTERGE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.doc
AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
AÇIK SEPTOPLASTİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
PALYATİF BAKIM MERKEZİ HEMŞİRE GÖZLEM FORMU.xlsx
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA İZLEM FORMU.xlsx
YUZYANAK EKSIZYONEL BİYOPSİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc