Ayniyat Birimi
14 Nisan 2022

Muammer Alıcı
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Ebru Zengin
Bilgisayar Teknisyeni