Döner Sermaye Birimi
14 Nisan 2022

Kadir Düğer
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Bülent Pekmezci
Veri Giriş Kontrol İşletmeni