Anlaşmalı Kurumlar
22 Ocak 2020

Kurum Adı

Aranılan Evrak

AKBANK T.A.Ş MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Vakıf üyelerini, ayaktan tedavilerde Vakıftan veya www.aksandik.org web sitesinden alacakları 'Sevk Formları' veya 'kimlik kartlarını' , yatarak tedavilerdeVakıftan alacakları 'yatış mektubunu' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

ŞEKER SİGORTA A.Ş. PERSONELİ SİGORTA VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan veya Şekerbank Şubelerinden alacakları 'Sağlık Kimlik Kartı' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan veya Şekerbank Şubelerinden alacakları 'Sevk Formları' ya da 'Sağlık Kimlik Kartı' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri 'Vakıf Tanıtım Kartı' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri bölge/şube müdürlüklerinden alacakları barkotlu, Garanti Emekli Sandığı antetli Vakıf 'Sevk Formları' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan alacakları 'Hak Sahipliği Tanıtım Kartı' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Banka veya Banka'nın Şubelerinden alacakları 'Sevk Mektubunu' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; vakfın sağlık karneleri (üye olduğuna dair belge) ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Vakfa ait sistem (https://provizyon.vakifbank.com.tr/VBESV.jsp ) üzerinden hak sahipliği kontrolü yapmaları şartıyla Vakıf üyelerini kabul edeceklerdir. Hak sahipliğine ilişkin provizyon çıktısına (EK:1 örnek) imza alınması ile kimlik fotokopi şartı aranır.

YAPI KREDİ BANKASI MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan veya Vakıf Şubelerinden alacakları 'Sevk Formları' ya da 'Kimlik Kartlarını' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan alacakları 'hak sahibi kimlik kartlarını' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

ESBANK ESKİŞEHİR BANKASI T.A.Ş MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan alacakları 'Sağlık Kimlik Kartı' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

MİLLİ REASÜNANS

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan veya şirket tabipliğinden alacakları 'Sevk Formu' veya 'Kimlik Kartı' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ YARDIM VE EMEKLİ VAKFI

Sağlık Hizmet Sunucusu; Üyeleri Vakıftan alacakları 'Sağlık Kimlik Kartı' ibraz etmeleri şartıyla kabul edeceklerdir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Sağlık Hizmet Sunucusu; Kişileri HBYS üzerinden provizyonun sağlanması şartıyla kabul edilecektir.

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ

Sağlık Hizmet Sunucusu; Kişileri Kurum tarafından verilen sevk ile ibraz etmeleri şartıyla kabul edilecektir.